Mesime Kompjuterike

Elektronika

Enter the Keyword :

Select the Search Engine :

Google
Yahoo
Altavista
Lycos
Metacrawler
Search.com

Open in a new window

Mirëmbajtja e kompjuterit është praktika e mbajtjes te   kompjuterit në një gjendje të mirë .
Pastrimi i kompjuterit është praktika fizikisht e pastrimit te brendshme , dhe të jashtme , të një kompjuter , duke përfshirë heqjen e pluhurit dhe mbeturinat nga tifozët e ftohjes , Power Supplies , dhe komponentëve hardware.

Backup